Persondatapolitik

Persondatapolitik

Som dataansvarlig er V1 Printcompany A/S forpligtet til at beskytte dine personoplysninger.
Vores mål er at sikre, at du til enhver tid føler dig sikker, når vi håndterer dine personoplysninger, idet vi anerkender og respekterer vigtigheden af dette.

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Vi håndterer således dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt denne persondatapolitik.

1 Hvem er vi?

V1 Printcompany A/S
Erhvervsparken 5
8400 Ebeltoft
info@v1print.dk
+45 86 34 05 11

2 Hvorfor håndterer vi dine personoplysninger?

Vi håndterer dine personoplysninger med følgende formål:
– Oprettelse som kunde
– Udarbejdelse af tilbud
– Optagelse af ordre
– Udarbejdelse af faktura
– Rådgivning og øvrig administration af kundeforholdet
– Markedsføring og kommunikation

3 Hvilke personoplysninger håndterer vi?

– Navn
– Firmanavn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail
– CVR

4 Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

– Normalt indhenter vi dine personoplysninger direkte fra dig
– Offentlige tilgængelige registre
– Internettet

5 Hvorfor har vi lov til at håndtere dine personoplysninger?

Vores håndtering af dine personoplysninger kræver, at vi har hjemmel til det. Vi må håndtere dine personoplysninger, som beskrevet ovenfor, baseret på følgende hjemler:
a) Dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål;
b) Udarbejdelse af tilbud, optagelse af ordre og udarbejdelse af faktura
c) Rådgivning og øvrig administration af kundeforholdet
d) Markedsføring og kommunikation
Når behandlingen er baseret på samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden, som er baseret på samtykke, inden tilbagetrækningen heraf. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, kan du ringe til os på telefonnr: +45 86 34 05 11 eller sende en mail til info@v1print.dk.

6 Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen eller når vi får dit samtykke til det.
Vi kan dele dine oplysninger med følgende:
– Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support og leverandørydelser).

7 Hvor længe vil vi gemme dine oplysninger?

Vi vil i overensstemmelse med den gældende forordning om databeskyttelse alene opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de pågældende personoplysninger er indhentet eller er yderligere behandlet.
Vi vil som udgangspunkt gemme dine personoplysninger i nedenfor anført periode:

Beskrivelse: Kundeoplysninger
Opbevaringsperiode: 10 år efter kundeforholdets ophør

Beskrivelse: Tilbud som ikke bliver til en ordre
Opbevaring: Op til 2 år efter tilbuddets afgivelse. Årsag er hensynet til at kunne dokumentere tilbuddet samt de oplysninger, der lå til grund for det.

Beskrivelse: Regnskabsmaterialer som indeholder personoplysninger
Opbevaring: 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Kravene fremgår af regnskabslovgivningen.

8 Hvad er dine rettigheder?

Du har generelt følgende rettigheder:
– Du har ret til at bede om adgang til dine personoplysninger
– Du har ret til af få rettet/berigtiget evt. urigtige personoplysninger
– Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller behandlet.
– Du har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine persondata og at anmode om begrænset behandling af dine personoplysninger – Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
– Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling af dine persondata, der blev foretaget før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan altid indgive en klage hos datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf: 33 19 32 99
E-mail: dt@datatilsynet.dk